Green Tourism Camp Scandinavia
Kristin Lundén, hållbarhetsansvarig på Münchenbryggeriet deltog på Green Tourism Camp Scandinavia 26-27 maj. En Barcamp för personer inom mötesindustrin med stort intresse för hållbarhetsfrågor. 
På en BarCamp skapar deltagarna agendan genom att skicka frågor i förväg som de vill diskutera. Den deltagare som äger frågan modererar sin session tillsammans med de deltagarna som önskar delta i diskussionen. På så sätt formar deltagarna själv innehållet och utbyter kunskap och idéer. Varje diskussion summeras och punkter sammanfattas för att ta frågan vidare. 

 

Exempel på frågor som diskuterades var  ”Hur ska vi minska matsvinnet?” samt ”Hur kommer mötesindustrin se ut om 15 år?”. 
Engagemanget var stort och det finns en vilja att driva hållbarhetsfrågan framåt i branschen. BarCampen avslutades med att alla enades kring ett ”Statement” – Att en starkare nationell samordning behövs kring hur vi gör ett hållbart Sverige. Detta kommer tas vidare till högre instans.
 
“Hus utan sladd”
Under vistelse fick vi även äran att testbo ”Hus utan Sladd”, ett hus vid Wenngarns slott i Sigtuna, ett hus drivet av förnybar energi.     
Huset ser ut som en helt vanlig villa men elen drivs av solceller på taket och från solcellsstaket i trädgården, samt från en liten vindsnurra på garaget. Energin lagras i ett batteri från dag till natt och här kan även din elbil tankas. 
Duschen sparar 90% av allt vatten och avloppsvattnet renas och återvinns i ett kretslopp med en damm och växter i trädgården. Tillsammans med regnvatten kan det också användas för att spola i toaletten. Dricksvattnet kommer från en borrad brunn på gården. Huset tänds och släcks med en surfplatta.
 
Vi lämnade Wenngarn i vätgasbil och med en känsla av hopp om framtiden. 
Det var häftigt att få ta del av denna framtidsspaning som inte känns allt för långt borta!